การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล1-3)  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมพิจารณามาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย