การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของ กศจ.สุพรรณบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก ศธจ.สมุทรปราการ , ศธจ.กระบี่ , ศธจ.ตรัง) ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยให้นำหลักฐาน เอกสาร “ต้นฉบับ” และ “ฉบับสำเนา” ที่รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ไปในวันรายงานตัวด้วย รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี