สรุปผลการประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

ดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก ด้านล่าง

๑. สรุปผลการประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. การย้ายครู กรณีปกติ และกรณีพิเศษ

๓. การเรียกบรรจุรอบ ๒