รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ คลิก 

รายงาน-อกศจ-พัฒนาการศึกษา-ครั้งที่-1-2560

** หากไม่สามารถดูได้เนื่องมาจากมีการใช้โปรแกรมดาวน์โหลดอัตโนมัติ เช่น IDM **

** กด Alt ค้างไว้ ให้นำเมาล์ไปวางที่ลิงค์ Url กด Enter เพื่อรีเฟรชอีกครั้ง **