สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์ รอง ศธจ.สุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายวีระ  ทวีสุข ศธจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะบุคลากรของ สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร โดยศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสัมพันธ์ (๔จังหวัดในภาค ๔) ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม