ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายพิธาน  พื้นทอง ศึกษาธิการภาค ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ