ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน ๖ ราย