ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.วีระ  แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๓ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี   โดยมี ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๓  ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.วีระ  ทวีสุข ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี คณะศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ

       การตรวจราชการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒  ประกอบด้วยการประชุมบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการระดับภาค ระดับจังหวัด หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ ในการนี้ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดสุพรรณบุรี  และ นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา และคณะ ได้นำเสนอสภาพจริงเชิงประจักษ์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

 

  

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *