กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ข่าว ประกาศ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ ศธจ.สุพรรณบุรี ออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ ศธจ.สุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ออกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านต่อ…คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค)

วันที่ 21 มีนาคม 2561 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) ภาคตะวันตกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดสุพรรณบุรี” ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม

รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสพุรรณบุรี

1 16 17 18

ข้อมูลน่าสนใจ

เอกสารเผยแพร่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ