มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12

“เทิดไท้องค์มหาราชัน มุ่งสร้างสรรค์การศึกษางานอาชีพ
จุดประทีปการท่องเที่ยวไทย สุดยิ่งใหญ่การกีฬา
สุพรรณบุรีเกริกก้องฟ้าเมืองดนตรี”

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย การจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 (การประชุมครั้งที่ 4/2562) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าของคณะทำงานแต่ละฝ่าย และร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมในการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม

 

ถ่ายทอดสด

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12

ดาวน์โหลด

ภาพกิจกรรม​

แผนที่การเดินทาง​

ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Education Office
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 – 525306 โทรสาร 035 – 525307
E-mail; pedu.spb@gmail.com