ศธจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” ประจำปี 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.จันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” ประจำปี 2561  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

วันที่ 15 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง

ศธจ.สุพรรณบุรี บรรจุครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

วันที่ 15 มกราคม 2561 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีบรรจุครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล จำนวน 2 ราย กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี และกลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561

1 21 22 23 24 25 26