ศธจ.สุพรรณบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มงานต่างๆ ได้ออกติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ…คลิก

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชนผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารและดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนเอกชนอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อ่านต่อ…คลิก

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูเอกชน

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษใน อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณ จำนวน 28 โรงเรียน อ่านต่อ…คลิก