เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือชาติ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ติดตามการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ร่วมติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมจัดทำร่างมาตรการแก้ไขความประพฤติ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยมีนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงาน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๗๐๐ คน

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ ๒ ๓ และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีสถานศึกษาส่งกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม ครบทุกประเภท จำนวน ๑๔ กอง อ่านต่อ…คลิก

1 2 3