การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กศจ.

 วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธาน กศจ.สุพรรณบุรี และคณะ กศจ.สุพรรณบุรี / อกศจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ และ นางสาวสุกัญญา พลนิกร เข้าประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กศจ. โดย นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมอินทรา รีเจ้นท์ กรุงเทพฯ

ศธจ.สุพรรณบุรีเตรียมความเพื่อรับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ ปี พ.ศ. 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมสถานที่เพื่อรับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ ปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

1 15 16 17 18 19 20