ศธจ.สุพรรณบุรี รับการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค ๔ รักษาการตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๔ และคณะกรรมการฯ ประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี…

1 13 14 15 16 17 20