ขอเชิญสวดมนต์ บทมหาสมัยสูตร พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ไทย

ณ ลานหน้าพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง) 
วัดเขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

1 2 3