ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานที่ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมขุนศรีวิชัย โรงแรมสองพันบุรี…

อาหารกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศธจ.สุพรรณบุรี มอบให้ ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รอง ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “อาหารกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส” ณ โรงเรียนวัดแก้ว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

1 2 3 28