ศธจ.สุพรรณบุรี ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

ศธจ.สุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศธจ.ชัยนาท

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำโดย นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะบุคลากรและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงานด้านบริหารและขับเคลื่อนคุณภาพการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ…คลิก

ศธจ.สุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศธจ.นครสวรรค์

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อ่านต่อ…คลิก

ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ …

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายเสน่ห์ ขาวโต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑…

1 2 3 20