ประชุมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ โกลากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรร่วมการอภิปราย ในการประชุมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

วันที่ 13 ก.ค.2561 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในกิจกรรม การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 HALL 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมจัดทำแผนยุทศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนยุทศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอรุณฉาย ม้วนรีสอร์ท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ศธจ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนปัญญาประเสริฐ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายวินิจ เกษรา ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นจุดเด่น

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ โรงเรียน (โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย และโรงเรียนบ้านคอกช้าง) ณ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยมีนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงาน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๗๐๐ คน

1 2 3 16