ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

Suphanburi Provincial Education Office
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. 035 - 525306
โทรสาร 035 - 525307
E-mail; pedu.spb@gmail.com