ติดต่อเรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Education Office
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
ประชาสัมพันธ์ โทร. 035 – 569556,  อำนวยการ 035-525306
โทรสาร 035 – 525307
E-mail; pedu.spb@gmail.com