ศูนย์สอบ ศธจ.สุพรรณบุรี รับมอบกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ตัวแทนศูนย์สอบส่งคืนข้อสอบจากสนามสอบ 22 แห่ง แก่ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เสร็จสิ้นทุกแห่ง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.45 น. โดยศูนย์สอบจะทำการเก็บรักษาเพื่อส่งให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ต่อไป