ศูนย์สอบ ศธจ.สุพรรณบุรี ส่งมอบข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่ตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อดำเนินการจัดส่งให้สนามสอบในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 12 แห่ง

ศูนย์สอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่ตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อส่งมอบให้สนามสอบ โรงเรียนเอกชน และ โรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 12 แห่ง เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.