ศธจ.สุพรรณบุรี วางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี วางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการวางพานพุ่มดอกไม้ และรอรับผู้แทนพระองค์ ณ พระบรมราชาสุรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี วางพานพุ่มในนามผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  และ ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี วางพานพุ่มในนาม ศธจ.สุพรรณบุรี  

 

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????