ศธจ.สุพรรณบุรี จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563

  ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพฤหัสบดีและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 07.09 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี