ต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการเดินทางมาดำรงตำแหน่ง ณ ศธจ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ต้อนรับ ว่าที่ รท.ชูชาติ  จันทร์แก้ว ปลัด อบต.ลาดบัวหลวง ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ลาดบัวหลวง บุคลากรจาก อบต.ลาดบัวหลวง พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาส่งนางสาวจรียา  กิจโสภี  โอนมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี