การประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model”

วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้มีคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน

รูปภาพเพิ่มเติม…คลิก