แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฯลฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2)

  1.  ประกาศแก้ไขประกาศฯลฯ
  2.  ประกาศ (เดิม)