การประชุมเตรียมพร้อมในการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมในการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม