ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายประกอบชัย สะอาดดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

รูปภาพเพิ่มเติม…คลิก