ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (อกศจ) ครั้งที่ 13/2562

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายประสิทธิ์ ศรีโมรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ