ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดโครงการ “หนูรักกีฬากับ ปตท.สผ.” ครั้งที่ 18

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:00 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดโครงการ “หนูรักกีฬากับ ปตท.สผ.” ครั้งที่ 18 ณ สนามโรงเรียนสวนแตงวิทยา จัดโดยโรงเรียนสวนแตงวิทยา ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนใกล้เคียงโดยรอบ จัดการแข่งขันกีฬาฯ ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก