โครงการสร้างแกนนำเพื่อนใจวัยทีนจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างแกนนำเพื่อนใจวัยทีนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน