ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการเสด็จออก ณ สีหบัญชี พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประกอบพิธี

คลิกดูภาพกิจกรรม

ดู