ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากนายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ

????????????????????????????????????