ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมกิจกรรมให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมกิจกรรมให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โดยมีวิทยากรจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและควบคุมภายใน สังกัด กศน.และ สอศ.ในจังหวัดสุพรรณบุรี