ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมโครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางอรสา มีศิริ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด ผู้เข้าอบรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 400 คน