ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศฯ download