การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสหวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายสมจิตร ศรีเชียง นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้