พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สหวิทยาเขตชาวดอย “ชาวดอยเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08:30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สหวิทยาเขตชาวดอย “ชาวดอยเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านพุน้ำพร้อน การจัดแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด