พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ต้นกล้านักร้องลูกทุ่ง สร้างสรรค์สุพรรณบุรี ๒๕๖๒”

ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ต้นกล้านักร้องลูกทุ่ง สร้างสรรค์สุพรรณบุรี ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี