คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model”

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model” โดยมี นางสาวอรวรรณ คำมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สุพรรณบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ อธิบายและตอบข้อซักถามในการดำเนินโครงการดังกล่าว

รูปภาพเพิ่มเติม…คลิก