ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมปฏิบัติการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25-26 มีนาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้อง ICT โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายกิตติ กสิณธารา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่บุคลากรโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 90 คน

รูปภาพเพิ่มเติม…คลิก