ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.)

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13:30 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (กศจ.) โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม การประชุมในวันนี้จะพิจารณาการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) รอบที่ 2 พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1