ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ประกาศฯ download

แนบท้ายประกาศ (รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) download

แนบท้ายประกาศ (รายชื่อโรงเรียนและตำแหน่งที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง) download