นางจุฬารัตน์​ วันไชยธนวงศ์​ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี​ ร่วมกับ ศธจ.สุพรรณบุรี เยี่ยมบ้านเยาวชนพร้อมมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ​ เพื่อเยาวชน​ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางอัมพันธ์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนางมณีพร แก้วเมืองมา นักวิชาการศึกษา ร่วมกับ นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ออกเยี่ยมบ้านเยาวชนพร้อมมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล และโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี