ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมวางแผนดำเนินการตัดสินผลงานนักเรียนร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อรับรางวัล “ต้นกล้านักร้องลูกทุ่ง สร้างสรรค์สุพรรณบุรี 2562”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ โกลากุล ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ ร่วมประชุมวางแผนดำเนินการตัดสินผลงานนักเรียนร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อรับรางวัล “ต้นกล้านักร้องลูกทุ่ง สร้างสรรค์สุพรรณบุรี 2562”  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

รูปภาพทั้งหมด