ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ได้มอบหมายให้ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมแทน และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมดังกล่าว

รูปภาพเพิ่มเติม