คณะกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ และจะสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี การจัดสอบครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครสอบ 32 คน