ขอเชิญสวดมนต์ บทมหาสมัยสูตร พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ไทย

ขอเชิญสวดมนต์ บทมหาสมัยสูตร พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ไทย

ณ ลานหน้าพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง)

เขาทำเทียม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.