ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเลขานุการ