ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

              วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) พร้อมนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และนำคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมนิทรรศการในการดำเนิน TO BE NUMBER ONE จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อบต.บางใหญ่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

             ในการนี้ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานการจัดการศึกษาได้ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อคณะกรรมการ